TILBAGE

Vi søger pædagog til Planethuset

11. april 2019
Planethuset er et tilbud til børn og voksne med høretab og yderligere funktionsnedsættelse fordelt på tre afdelinger. Der er indskrevet tre børn i et aflastningstilbud og ni voksne er indskrevet efter §107.