Tilsyn

Det er Socialtilsyn Nord, der har ansvaret for at godkende og føre driftstilsyn med sociale tilbud beliggende i Region Nordjylland.

For sociale tilbud m.v. beliggende i Hjørring Kommune varetages opgaven med socialtilsyn af Socialtilsyn Øst.

Oplysninger om godkendelse af og tilsyn med de sociale tilbud m.v. registreres på Tilbudsportalen. Konklusionerne fra tilbuddenes tilsynsrapporter kan findes på Tilbudsportalen.

Hvis du vil vide mere om socialtilsyn, kan du finde oplysninger på Socialstyrelsens hjemmeside.

Lotte Hornung

Tilbudsleder

Telefon

22 45 25 91

Mail

l.hornung@rn.dk