Sundhedsfaglige instrukser

I Aktivitets- og Botilbud - CDH løser vi en række sundhedsfaglige opgaver sideløbende med den sociale indsats over for borgerne. Derfor har vi fokus på patientsikkerhed - både, når vi udfører de sundhedsfaglige opgaver, og når vi dokumenterer dem.

Der er udarbejdet ni sundhedsfaglige instrukser, som tilsammen udgør et arbejdsredskab til styrkelse af patientsikkerheden. De sundhedsfaglige instrukser er handlingsanvisende og beskriver, hvordan autoriserede sundhedspersoner, ledere og medarbejdere her hos os arbejder med at sikre patientsikkerheden.

Instrukserne er udarbejdet i overensstemmelse med de regionale instrukser på området.

Klik dig direkte ind på de forskellige lokale sundhedsfaglige instrukser:

Forebyggelse af smittespredning

Fravalg af livsforlængende behandling

Informeret samtykke

Kompetencer, ansvar, opgavefordeling og delegation

Patientens behov for behandling

Samarbejde med behandlingsansvarlige læger

Sikker patientidentifikation

Sundhedsfaglig dokumentation

Mette Nyholm Rosenkilde

Telefon

97 64 72 98|20 29 16 97

Mail

meny@rn.dk