Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Regionerne har i fællesskab taget initiativ til at udvikle og implementere Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Aktivitets- og Botilbud - CDH samt Undervisning og Behandling - CDH er omfattet af modellen.

Kvalitetsmodellen skal medvirke til at sikre systematisk dokumentation, synlighed og udvikling af den sociale indsats til gavn for borgere, medarbejderne, pårørende og offentligheden.

Kvalitetsmodellen er de sociale botilbuds redskab til systematisk at arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af praksis. Kvalitetsmodellen er opbygget omkring standarder for følgende temaer (ressourcepersoner i parentes):

Arbejdet med standarderne foregår efter en anerkendt tilgang til kvalitetsudvikling – Kvalitetscirklen. Aktivitets- og Botilbud - CDH's arbejde med standarderne evalueres årligt via vores egne selvevalueringer og hvert 3. år via en ekstern evaluering.

Som et led i arbejdet med kvalitetsmodellens standarder er udarbejdet en række retningslinjer. Retningslinjerne beskriver, hvordan vi arbejder med temaerne arbejdsmiljø, faglige metoder, tilgange og resultater, forebyggelse af overgreb, indflydelse på eget liv, individuelle planer, kommunikation, kompetenceudvikling, magtanvendelse, medicinhåndtering samt utilsigtede hændelser. Se instrukserne mv. under Links og filer.

Læs mere om de regionale retningslinjer på regionens hjemmeside

Læs mere på kvalitetsmodellens nationale hjemmeside

Lotte Hornung

Tilbudsleder

Telefon

22 45 25 91

Mail

l.hornung@rn.dk

Henriette Hermann Olesen

Konstitueret tilbudsleder

Telefon

20 15 03 38

Mail

henriette.olesen@rn.dk