Om Aktivitets- og Botilbud - CDH

Aktivitets- og Botilbud – CDH tilbyder:

  • Varige botilbud til voksne med døvblindhed

  • Midlertidigt botilbud for unge voksne med døvblindhed

  • Aflastningstilbud til børn med døvblindhed

  • Aflastningstilbud til børn med høretab og andre funktionsnedsættelser

  • Midlertidigt og varigt botilbud for unge med høretab og andre funktionsnedsættelser, med mulighed for tilvalg af STU eller voksenundervisning i regi af Undervisning og Behandling – CDH

  •  Aktivitets- og dagtilbud med tre forskellige profiler for unge voksne og voksne, som bor i et af tilbuddets botilbud


Aktivitets- og Botilbud – CDH’s tilbud er landsdækkende.