Mød Trine

Trine Aggerholm nørder kommunikation på UDB.

Hvad gør UDB til en god arbejdsplads?

Der er mange ting, som gør det godt at arbejde her. For eksempel har vi rigtigt gode muligheder for at efter- og videreuddanne os. Det er også nødvendigt, for døvblindeområdet er højt specialiseret, helt unikt og ret varieret. Nogle beboere hos os kommunikerer på et relativt højt visuelt tegnsprogsniveau, mens andres kommunikation er centreret om ganske små udspil, som det er afgørende, at vi ansatte kan se og tillægge værdi. Derfor nørder vi kommunikation, og det er så fedt.

Vi får også lov til at specialisere os, dyrke nicheområder i lokale, nationale og internationale netværk mv. Vi er stærkt forankret i det døvblindefaglige område. De fleste af os medarbejdere har arbejdet på døvblindeområdet i flere år, så vi er kompetente sparringspartnere, også for nyansatte. Det er vigtigt.

 

Hvad er vigtigt for dig i dit arbejde?

Blandt andet tid er vigtig. Tid med beboerne, tid til relationsdannelse, tid til at se alle de små udspil, som beboerne kommer med. Det kræver tid, kendskab til den enkelte beboer og en stærk faglighed at yde det bedst mulige.