Gør karriere

Det siger medarbejderne:

 • Vi har rigtigt gode muligheder for at uddanne og dygtiggøre os. Det er også nødvendigt, for vi er gæster i de døvblindes verden, og det kræver, at vi er dygtige.

  Trine Aggerholm, pædagog, UDB

 • Du bliver tolk og talerør for den enkelte beboer, og du er med til at give dem en oplevelse af en forudsigelig verden og en sammenhængende hverdag, hvor de kan være trygge. Vi er dygtige til det, vi laver, og vi har et højt fagligt niveau og prioriterer løbende uddannelse højt.

  Henriette Nørlund Madsen, pædagog, Danalien

 • Du bliver taget rigtigt godt imod som ny medarbejder. Vi er en lille arbejdsplads, vi er gode til at hjælpe hinanden, og vores sammenhold er stærkt. Vi har stor tillid til hinanden, og vi støtter hinanden – også, hvis det er svært. Der er altid hjælp at hente hos kolleger eller ledelsen. Alle har jo været nye engang.

  Patricia Jespersen, pædagog, botilbud Planethuset

 • Min arbejdsplads er helt ITOP. Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme udgør de fire værdier, som er fundamentet i Region Nordjyllands vision. Disse fire værdier lever også i mit daglige pædagogiske arbejde, hvor vi er et sammensat hold af nye og gamle medarbejdere. Dette giver en dynamisk arbejdsplads, hvor pædagogiske strategier, metoder, og indsatser i fællesskab formes og danner rammen for den pædagogiske praksis med borgeren i centrum. Jeg drager stort udbytte af at være på et hold, hvor alle har en stemme.

  Lone Vang Petersen, pædagog og arbejdsmiljørepræsentant, Kloden

 • Her er et højt tegnsprogsniveau. Så hvis du interesserer dig for kommunikation og kan lide at udfordre dig selv, er Planethuset det helt rigtige sted. Men tøv ikke med at søge, selv om du måske ikke kender så meget til tegnsprog i forvejen. Vi har et godt introduktionsprogram, hvor du bliver ordentligt klædt på til jobbet fra første arbejdsdag.

  Patricia Jespersen, pædagog, botilbud Planethuset

 • Det bedste er samspillet med beboerne. Dagene er aldrig ens, og du kan ikke bare køre på rutinen eller melde pas. Du får stærke og dybe relationer til beboerne, og du er med til at give dem tryghed, hvilket er meget tilfredsstillende at mærke.

  Louise Søndergaard, pædagog, Danalien

 • Man føler sig velkommen og set fra start. Her vil vi hinanden. Der er ingen dumme eller for mange nybegynder-spørgsmål. Jo flere, jo bedre – vi er åbne og nysgerrige og har god plads til nye idéer. Opstarten er grundig, der bliver taget god hånd om en. Der er plads til at være ny. Man skal nok få lært det, man ikke kan i forvejen.

  Jonas G. Sørensen, pædagog, Kloden

 • Vi nørder kommunikation, bl.a. fordi kommunikationen er basen for alt andet. Denne tilgang kræver, at vi mestrer et helt særligt nærvær, er nysgerrige døgnet rundt, og at vi hele tiden dygtiggør os. Vi skal give beboerne tryghed, og vi skal være det bedst kvalificerede talerør for dem. Man mærker tydeligt, hvilken betydning vores arbejde har for beboernes livskvalitet.

  Jeanette D. Jensen, pædagog, Kloden

 • Det er i de bittesmå nuancer i kommunikationen, at sejrene ligger, og det er så spændende at knække koderne til det, som bærer betydning.

  Tanja Christiansen, pædagog, Kloden

 • Her hos os bliver medarbejderne typisk i rigtigt mange år, og det ser jeg som et sikkert tegn på, at arbejdet opleves som spændende og meningsfuldt.

  Lone Rømer, pædagog med særlige funktioner, Kloden

 • Vi har en arbejdsplads, som stiller høje krav til vores faglighed. Derfor prioriterer ledelsen også løbende kompetenceudvikling, så vi kan blive ved med at være højt specialiserede, og det er rigtigt godt. For når man brænder for et fag, så vil man også have lov til at udvikle sig i det, og det får vi lov til her.

  Birgit Boe P. Jørgensen, økonoma, Botilbud UDB-Bøgehuset

 • Mit bedste råd til nyansatte vil helt sikkert være, at selvom man ikke kan tegnsprog, så kan man sagtens begå sig i vores regi. Man bliver klædt rigtig godt på både af kollegaer, men også introforløb og kurser, hvor man får en rigtig god indsigt i tegnsproget.

  Jan Michelsen, pædagog og TR, Kloden

 • Mit bedste råd til nyansatte kolleger: Kast dig ud i det, og ikke lade dig skræmme af tegnsproget. Det er bedre at prøve end at tøve! Da jeg overvandt barrieren med altid at ville bruge de helt rigtige tegn, kom der hurtigt flere tegn i hænderne, og jeg fik øje på, at borgerne faktisk også kunne lære mig en masse.

  Britta Kirkensgaard Langgaard, pædagog, Aktivitets- og samværstilbuddet

 • Vi har mulighed for en masse efteruddannelse i vores regi. Der er nogle faste efteruddannelser, men der er også mulighed for, hvis man selv finder noget efteruddannelse fx pædagogisk massage, så kan man spørge om man kan komme på det.

  Jan Michelsen, pædagog og TR, Kloden

 • Det giver mig arbejdsglæde at kunne gøre en forskel for mennesker med medfødt døvblindhed. Aktivitets- og Botilbud – CDH er et sammensat team bestående af mange forskellige faggrupper, kompetencer og specialer. Her er altid mulighed for vidensdeling, sparring og udvikling - såvel fagligt som personligt. Jeg sætter stor pris på denne faglige kompleksitet, som er unik for min arbejdsplads.

  Lone Vang Petersen, pædagog og arbejdsmiljørepræsentant, Kloden

 • Nogle beboere hos os kommunikerer på et relativt højt visuelt tegnsprogsniveau, mens andres kommunikation er centreret om ganske små udspil, som det er afgørende, at vi ansatte kan se og tillægge værdi. Derfor nørder vi kommunikation, og det er så fedt.

  Trine Aggerholm, pædagog, UDB

 • Her er gode muligheder for at dygtiggøre sig og tilegne sig den nyeste viden. Både via introkurser, basisuddannelse og tegnsprogsundervisning. Man arbejder sammen med meget kompetente kollegaer med mange års erfaring, og man skal bare række ud og tage imod alt den hjælp, de tilbyder.

  Britta Kirkensgaard Langgaard, pædagog, Aktivitets- og samværstilbuddet

 • Synes, min arbejdsplads er præget af en meget høj faglighed, hvor man har en stor viden om noget meget specifikt. Det er en arbejdsplads, hvor der er god mulighed for at udfolde sit fulde potentiale både som medarbejder, men også som borger.

  Jan Michelsen, pædagog og TR, Kloden

 • Det giver mig arbejdsglæde at være en del af et hold, hvor alle har en fælles mission: At skabe de bedste vilkår og rammer for mennesker med medfødt døvblindhed.

  Lone Vang Petersen, pædagog og arbejdsmiljørepræsentant, Kloden

 • Det, der giver mig stor arbejdsglæde, er min kollegagruppe og borgergruppen. Vi har en rigtig god normering, så muligheden for at komme ud af huset eller fordybelse i en aktivitet er der meget tit mulighed for at gøre.

  Jan Michelsen, pædagog og TR, Kloden

 • På UDB-Bøgehuset har vi intet, der minder om storproduktion. Her tilpasser vi maden til den enkelte beboer, og det er svært tilfredsstillende at arbejde på den måde.

  Birgit Boe P Jørgensen, økonoma, botilbud UDB-Bøgehuset

 • Vi har rigtigt gode muligheder for at uddanne og dygtiggøre os. Det er også nødvendigt, for vi er gæster i de døvblindes verden, og det kræver, at vi er dygtige.

  Trine Aggerholm, pædagog, UDB

 • Du bliver tolk og talerør for den enkelte beboer, og du er med til at give dem en oplevelse af en forudsigelig verden og en sammenhængende hverdag, hvor de kan være trygge. Vi er dygtige til det, vi laver, og vi har et højt fagligt niveau og prioriterer løbende uddannelse højt.

  Henriette Nørlund Madsen, pædagog, Danalien

 • Du bliver taget rigtigt godt imod som ny medarbejder. Vi er en lille arbejdsplads, vi er gode til at hjælpe hinanden, og vores sammenhold er stærkt. Vi har stor tillid til hinanden, og vi støtter hinanden – også, hvis det er svært. Der er altid hjælp at hente hos kolleger eller ledelsen. Alle har jo været nye engang.

  Patricia Jespersen, pædagog, botilbud Planethuset

 • Min arbejdsplads er helt ITOP. Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme udgør de fire værdier, som er fundamentet i Region Nordjyllands vision. Disse fire værdier lever også i mit daglige pædagogiske arbejde, hvor vi er et sammensat hold af nye og gamle medarbejdere. Dette giver en dynamisk arbejdsplads, hvor pædagogiske strategier, metoder, og indsatser i fællesskab formes og danner rammen for den pædagogiske praksis med borgeren i centrum. Jeg drager stort udbytte af at være på et hold, hvor alle har en stemme.

  Lone Vang Petersen, pædagog og arbejdsmiljørepræsentant, Kloden

 • Her er et højt tegnsprogsniveau. Så hvis du interesserer dig for kommunikation og kan lide at udfordre dig selv, er Planethuset det helt rigtige sted. Men tøv ikke med at søge, selv om du måske ikke kender så meget til tegnsprog i forvejen. Vi har et godt introduktionsprogram, hvor du bliver ordentligt klædt på til jobbet fra første arbejdsdag.

  Patricia Jespersen, pædagog, botilbud Planethuset

 • Det bedste er samspillet med beboerne. Dagene er aldrig ens, og du kan ikke bare køre på rutinen eller melde pas. Du får stærke og dybe relationer til beboerne, og du er med til at give dem tryghed, hvilket er meget tilfredsstillende at mærke.

  Louise Søndergaard, pædagog, Danalien

 • Man føler sig velkommen og set fra start. Her vil vi hinanden. Der er ingen dumme eller for mange nybegynder-spørgsmål. Jo flere, jo bedre – vi er åbne og nysgerrige og har god plads til nye idéer. Opstarten er grundig, der bliver taget god hånd om en. Der er plads til at være ny. Man skal nok få lært det, man ikke kan i forvejen.

  Jonas G. Sørensen, pædagog, Kloden

 • Vi nørder kommunikation, bl.a. fordi kommunikationen er basen for alt andet. Denne tilgang kræver, at vi mestrer et helt særligt nærvær, er nysgerrige døgnet rundt, og at vi hele tiden dygtiggør os. Vi skal give beboerne tryghed, og vi skal være det bedst kvalificerede talerør for dem. Man mærker tydeligt, hvilken betydning vores arbejde har for beboernes livskvalitet.

  Jeanette D. Jensen, pædagog, Kloden

 • Det er i de bittesmå nuancer i kommunikationen, at sejrene ligger, og det er så spændende at knække koderne til det, som bærer betydning.

  Tanja Christiansen, pædagog, Kloden

 • Her hos os bliver medarbejderne typisk i rigtigt mange år, og det ser jeg som et sikkert tegn på, at arbejdet opleves som spændende og meningsfuldt.

  Lone Rømer, pædagog med særlige funktioner, Kloden

 • Vi har en arbejdsplads, som stiller høje krav til vores faglighed. Derfor prioriterer ledelsen også løbende kompetenceudvikling, så vi kan blive ved med at være højt specialiserede, og det er rigtigt godt. For når man brænder for et fag, så vil man også have lov til at udvikle sig i det, og det får vi lov til her.

  Birgit Boe P. Jørgensen, økonoma, Botilbud UDB-Bøgehuset

 • Mit bedste råd til nyansatte vil helt sikkert være, at selvom man ikke kan tegnsprog, så kan man sagtens begå sig i vores regi. Man bliver klædt rigtig godt på både af kollegaer, men også introforløb og kurser, hvor man får en rigtig god indsigt i tegnsproget.

  Jan Michelsen, pædagog og TR, Kloden

 • Mit bedste råd til nyansatte kolleger: Kast dig ud i det, og ikke lade dig skræmme af tegnsproget. Det er bedre at prøve end at tøve! Da jeg overvandt barrieren med altid at ville bruge de helt rigtige tegn, kom der hurtigt flere tegn i hænderne, og jeg fik øje på, at borgerne faktisk også kunne lære mig en masse.

  Britta Kirkensgaard Langgaard, pædagog, Aktivitets- og samværstilbuddet

 • Vi har mulighed for en masse efteruddannelse i vores regi. Der er nogle faste efteruddannelser, men der er også mulighed for, hvis man selv finder noget efteruddannelse fx pædagogisk massage, så kan man spørge om man kan komme på det.

  Jan Michelsen, pædagog og TR, Kloden

 • Det giver mig arbejdsglæde at kunne gøre en forskel for mennesker med medfødt døvblindhed. Aktivitets- og Botilbud – CDH er et sammensat team bestående af mange forskellige faggrupper, kompetencer og specialer. Her er altid mulighed for vidensdeling, sparring og udvikling - såvel fagligt som personligt. Jeg sætter stor pris på denne faglige kompleksitet, som er unik for min arbejdsplads.

  Lone Vang Petersen, pædagog og arbejdsmiljørepræsentant, Kloden

 • Nogle beboere hos os kommunikerer på et relativt højt visuelt tegnsprogsniveau, mens andres kommunikation er centreret om ganske små udspil, som det er afgørende, at vi ansatte kan se og tillægge værdi. Derfor nørder vi kommunikation, og det er så fedt.

  Trine Aggerholm, pædagog, UDB

 • Her er gode muligheder for at dygtiggøre sig og tilegne sig den nyeste viden. Både via introkurser, basisuddannelse og tegnsprogsundervisning. Man arbejder sammen med meget kompetente kollegaer med mange års erfaring, og man skal bare række ud og tage imod alt den hjælp, de tilbyder.

  Britta Kirkensgaard Langgaard, pædagog, Aktivitets- og samværstilbuddet

 • Synes, min arbejdsplads er præget af en meget høj faglighed, hvor man har en stor viden om noget meget specifikt. Det er en arbejdsplads, hvor der er god mulighed for at udfolde sit fulde potentiale både som medarbejder, men også som borger.

  Jan Michelsen, pædagog og TR, Kloden

 • Det giver mig arbejdsglæde at være en del af et hold, hvor alle har en fælles mission: At skabe de bedste vilkår og rammer for mennesker med medfødt døvblindhed.

  Lone Vang Petersen, pædagog og arbejdsmiljørepræsentant, Kloden

 • Det, der giver mig stor arbejdsglæde, er min kollegagruppe og borgergruppen. Vi har en rigtig god normering, så muligheden for at komme ud af huset eller fordybelse i en aktivitet er der meget tit mulighed for at gøre.

  Jan Michelsen, pædagog og TR, Kloden

 • På UDB-Bøgehuset har vi intet, der minder om storproduktion. Her tilpasser vi maden til den enkelte beboer, og det er svært tilfredsstillende at arbejde på den måde.

  Birgit Boe P Jørgensen, økonoma, botilbud UDB-Bøgehuset

Her kan du få et overblik over Aktivitets- og Botilbud - CDH som arbejdsplads: Arbejdet med mennesker med døvblindhed, personalepolitikker, værdigrundlag, organisationsdiagram mv.

Vi prioriterer din kompetenceudvikling højt, fordi vores medarbejdere skal være kompetente og højt specialiserede. Vi sørger for, at du lærer det, som du ikke kan i forvejen. 

Her kan du læse om, hvordan vi som udgangspunkt behandler en ansættelse – fra jobopslag til endelig ansættelse.

Her kan du hilse på medarbejdere, som arbejder i tilbuddets forskellige afdelinger.

Har vi ikke en ledig stilling, som passer til dig, lige nu? Få besked direkte i din mailboks, når vi har den.

Opret dig i regionens Karrierecenter

Følg CDH-tilbuddene og se, hvad vi laver. Det er ikke så lidt.

Følg os på Facebook