Sådan får du en plads

Når der skal visiteres til tilbuddene i Aktivitets- og Botilbud - CDH, skal du som bruger eller pårørende rette henvendelse til egen kommunal sagsbehandler.
Læs evt. mere - bl.a. optagelsesprocedure, matchingsskema mv. - under Ydelser og matchning.

Læs mere om, hvad døvblindhed er mv.