Tværfagligheden

Det tværfaglige samarbejde har borgeren i centrum

Alle, som bor på Planethuset, har hver især forskellige behov, som kalder på en fælles indsats fra flere faggrupper.
Derfor arbejder medarbejdere med forskellige faglige baggrunde i relation til borgerne: Pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, lærere mv.
Nogle af disse arbejder direkte på Planethuset, mens andre hører til i andre afdelinger i Området for Kommunikation og Specialpædagogik. Det handler eksempelvis om Voksenundervisningen eller STU på Aalborgskolen, som ligger tæt på Planethuset, og hvor flere af borgerne går. 

Uanset, hvor i organisationen fagpersonerne er placeret, så arbejder de alle sammen og på tværs med en enkelte borger i centrum.

Nem adgang til specialassistance

Nogle gange har borgerne behov for specialassistance, fx sygepleje eller fysio- eller ergoterapi. Her kan vi trække på og sparre med relevant fagpersonale, som er ansat andre steder i Området for Kommunikation og Specialpædagogik. At vi har så mange forskellige fagligheder ansat i området, gør, at borgerne har en del nemmere og hurtigere adgang til ekspertassistance, end hvis alt skulle hentes ”helt uden for huset.”