Personalet på Planethuset

Der er ca. otte faste medarbejdere på Planethuset: Pædagoger, pædagogmedhjælpere, rengøringspersonale samt en afdelingsleder. Derudover har vi nattevagter og et fast vikarteam ansat.

Personalet arbejder i grupper på tværs af alle tre huse i Planethuset.