Kommunikationsformerne

Når man har så betydelige høretab, som borgerne på Planethuset har, og når man også har yderligere funktionsnedsættelser, stiller det særlige krav til kommunikationen.

På Planethuset kommunikerer vi først og fremmest med dansk tegnsprog. Vi bruger også tegnstøttet kommunikation, anden visuel kommunikation, talt dansk, referenceobjekter, konkreter mv. De to sidstnævnte er håndgribelige, visuelle effekter, som har en underliggende betydning for borgeren.

Alle medarbejdere er uddannet i disse kommunikationsformer, og vi har fokus på løbende uddannelse af personalet, således at vi til enhver tid kan møde de forskelligartede kommunikationsbehov, som borgerne har. Behovene kan udvikle sig over tid, og det er vigtigt, at personalet er klædt på til opgaven.