De fysiske rammer

Nye boliger med nye muligheder

Planethuset er i efteråret 2022 blevet helt ombygget og moderniseret. Vi tilbyder nu 11 lyse og rummelige boliger med eget toilet og bad samt tekøkken. Derudover er der tre værelser, som deler toilet og bad, samt lyse og indbydende fællesarealer, hvor vi laver og spiser mad sammen.

Lokalerne er bygget således, at de i videst mulig omfang tager højde for borgernes høretab og andre funktionsnedsættelser. Nogle af borgerne har også synsnedsættelser. Når man er udfordret på fjernsanserne syn og hørelse, bruger man andre sanser i situationer, hvor seende og hørende automatisk læner sig op ad fjernsanserne. Fx, når man skal fra A over B til C. Derfor har vi en del fysiske ledelinjer og kontrastfarver, som guider. Der er fx særlige streger og felter i gulvet, som føles anderledes end resten af gulvbelægningen, og som markerer, hvor i huset man er. Stregerne er holdt i kontrastfarver, for når man har nedsat syn, er det vigtigt, at det er muligt at skelne tingene fra hinanden.
Kontrastfarver er også placeret ved fx dørkarme for at markere, at her kommer en dør ind til et andet rum.
Nogle rum eller steder kan også være markerede af håndgribelige symboler, som fortæller, at nu er man ved netop dette sted i huset.

De fysiske rammer understøtter borgernes selvstændighed

Ligesom vores pædagogiske tilgang er også Planethusets fysiske rammer med til at understøtte borgernes selvstændighed. Borgerne har eksempelvis selv ansvaret for - evt. med støtte - at holde hus i deres egen lejlighed, ligesom de selv kan lave mad i deres eget tekøkken.

Planethuset består af tre huse, som ligger lige ved siden af hinanden. De ligger på Kollegievej, hvorfra der er kort afstand til både voksenundervisning, STU, indkøbsmuligheder, træningsfaciliteter, fritidsaktiviteter, offentlig transport mv. 

Det, at Planethuset og miljøet omkring huset er forholdsvist lille, og tingene er lette at overskue og at komme til og fra, gør også, at det er nemmere at agere selvstændigt i hverdagen.

Bæredygtigt byggeri

Planethuset er bæredygtighedscertificeret med DGNB Sølv.
DGNB bygger på FN’s definition af bæredygtighed. I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet (https://dk-gbc.dk/dgnb)