Botilbud - Kloden

Botilbud for 24 voksne med medfødt døvblindhed fra 23 år og opefter.

Læs mere om, hvad døvblindhed er, hvilke konsekvenser den har for den enkelte borger, hvad den kræver af de professionelle omkring borgeren mv.

Kloden

Borgmester Jørgensens Vej 2
9000 Aalborg

Telefonnumre til levegrupperne på Kloden:

Luften: 97 64 73 18
Ilden: 97 64 73 52
Jorden: 97 64 73 13
Vandet: 97 64 73 19Tommy Tindahl

Afdelingsleder

Telefon

51 42 55 97

Mail

t.tindahl@rn.dk