Botilbud Bøgehuset

Bo- og aflastningstilbud for børn med medfødt døvblindhed i alderen 0-20 år.

Læs mere om, hvad døvblindhed er, hvilke konsekvenser den har for den enkelte borger, hvad den kræver af de professionelle omkring borgeren mv.

Bøgehuset

Sohngaardsholmsvej 59
9000 Aalborg
Tlf.: 97 64 72 92