Tværfagligheden

Det tværfaglige samarbejde har brugeren i centrum

Alle, som kommer i dagtilbuddet, har forskellige behov, som kalder på en fælles indsats fra flere forskellige faggrupper.
Derfor har vi medarbejdere med forskellige faglige baggrunde ansat: Pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeut, køkkenpersonale, sygeplejersker, specialkonsulenter, psykologer mv.

Hver bruger er tilknyttet en primærpædagog og et team. Der skrives hvert år statusrapporter med baggrund i kommunernes bestillinger. Forud for dette mødes dag- og døgntilbud med det formål at sikre en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkelte bruger og for at sikre den enkeltes stemme, herunder bl.a. ønsker til livet.

Køkkenet også med i den tværfaglige indsats

Dagtilbuddet har egne køkkener og ernæringsassistenter. Deres kostfaglighed spiller ind i den tværfaglige indsats over for brugerne bl.a. i forhold til specialkost og anden ernæringsmæssig farverig og målrettet kost. Brugenes ønsker til særlige livretter imødekommes også meget gerne.
Mad handler om brændstof til krop og hjerne, men også om glæde, sanseoplevelser, relationer, mental sundhed, læring og livskvalitet. I det omfang brugerne har forudsætninger og ønsker det, kan de også deltage i køkkenaktiviteter.

Hele Tilbuddet for Børn og Voksne med Døvblindhed eller Høretab har det økologiske spisemærke i sølv. Det betyder, at al mad på alle afdelinger er mindst 60-90 % økologisk.