Samarbejdet med pårørende og værger

Gode relationer er vigtige i samarbejdet med pårørende og værger

Gode relationer er fundamentet for godt samarbejde. Derfor fokuserer vi på at have konstruktive relationer til brugernes pårørende og værger. For at understøtte de gode samarbejdsrelationer tilstræber vi at have en åben dialog med fokus på den enkelte brugers integritet og trivsel.

Ud over det løbende pårørendesamarbejde arrangerer vi hvert år bl.a. en pårørendedag, som vi inviterer alle interesserede pårørende og værger til.