Personalet i dagtilbuddet


Personale med forskellige faglige baggrunde

Personalet er specialuddannede og er helt særligt omstillingsparate, når de går efter at finde den bedst mulige balance mellem at møde dels den enkeltes behov, dels fællesskabets behov.

Der er 35 medarbejdere i alt i Aktivitets- og samværstilbuddet.

De fordeler sig på flere forskellige faggrupper:

  • Pædagoger med specialuddannelse vedr. døvblindhed
  • Pædagogmedhjælpere
  • Ernæringsassistenter
  • Pædagog med særlig funktion
  • Studerende
  • Enkelte tilknyttede vikarer
  • Afdelingsleder