Metoder og tilgange

Vi skaber rammer, hvor brugerne tilbydes et individuelt tilrettelagt aktivitets- og samværstilbud, som tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og interesser.

Den daglige virksomhed tager udgangspunkt i dialogen, hvor tillid, troværdighed og respekt er nøgleordene. Vi vægter at tilrettelægge på en sådan måde, at der skabes mulighed for, at brugerne kan udvikle sig til selvstændige mennesker med selvværd og positiv identitet.

Via brugerrådet er der skabt muligheder for, at den enkelte kan få mere indflydelse på den daglige virksomhed.

Som fagpersoner har vi fokus på det tværfaglige samarbejde med professionelle kolleger, også i andre afdelinger. Med faglig indsigt og med fokus på den enkelte arbejdes der på, at brugeren får en følelse af at være værdifuld, unik og respekteret som et selvstændigt individ.

Det er vores mål

  • At den unge/voksne har mest mulig indflydelse på, hvad den daglige aktivitet kan indeholde
  • At tilrettelægge således, at den enkelte har mulighed for at udnytte og udvikle sit potentiale
  • At den enkelte indgår i et socialt samvær, hvor relationer vægtes
  • At den enkelte oplever succes og bemestring i den daglige virksomhed

Tilrettelæggelsen

De brugere, som er tilknyttet Aktivitets- og samværstilbuddet, er i hverdagen fordelt på tre adresser, hver med ca. ti medarbejdere tilknyttet. Denne fordeling er med til at skabe overblik, genkendelighed og kontinuitet i dagligdagen. Selv om man som udgangspunkt er tilknyttet den ene adresse, foregår meget aktivitet på tværs af de tre matrikler.

Det er tilbuddets opgave at varetage den daglige transport af brugere til og fra Aktivitets- og samværstilbuddet og boformerne. Derfor er der flere medarbejder fra tilbuddet, som møder ind om morgenen på de respektive boformer, hvor de er i kontakt med mange andre brugere end dem, de arbejder med. Dette giver faglig viden og bredt kendskab til den enkelte bruger.

Didde Christoffersen

Afdelingsleder

Telefon

22 64 87 26

Mail

d.christoffersen@rn.dk