Unik kommunikation med hele kroppen

Vi anvender mange forskellige kommunikationsformer i dagtilbuddet. Alle har de det til fælles, at de tager udgangspunkt i kroppen. Både brugernes og medarbejdernes kroppe.
Vi møder den enkeltes kommunikative forudsætninger og sprogkode med en grundforståelse om, at alle mennesker kommunikerer ud fra de forudsætninger, de har, og at læsbarheden kan være en barriere for alle parter.

Vi tilstræber, at det er den enkelte bruger, der er i centrum for kommunikationen. Derfor er der næsten lige så mange variationer af hver enkelt kommunikationsform, som der er brugere. For selv om en del tegn går igen hos de fleste, så har den enkelte helt individuelle tegn for mange ting, begreber mv. Man kan sige, at der er mange unikke ”dialekter” i kommunikationen.

Kommunikation er en vigtig nøgle til verden, til trivsel og udvikling for alle mennesker. Og for personer, som har medfødt døvblindhed, er det afgørende at have adgang til kompetente partnere, som har helt særlige, højt specialiserede kommunikative kompetencer.
Arbejdet på døvblindeområdet – bl.a. kommunikationsarbejdet - har mange lag, forgreninger og fokuspunkter. Du kan læse mere om det hele på siderne om, hvad døvblindhed er.