Indhold

Tilbuddet henvender sig til beboere på Ungdomshjem for døvblindfødte samt på voksenbotilbuddene Kloden og Danalien.

Vi tilbyder voksne over 18 år aktiviteter op til fire dage om ugen, og vi tilstræber en stor grad af fleksibilitet og forskellighed i dagtilbuddet til de døvblinde brugere.

Skovhuset, Aktivitetshuset og C-huset er ét tilbud med forskellige aktiviteter hvert sit sted.

Skovhuset er indrettet med forskellige aktivitetsrum, værkstedsrum, spa m.v. Der er i tilknytning til huset anlagt en natursti, der giver brugerne mulighed for at sanse og opleve de naturskønne omgivelser.
Dette er stedet, hvor de ”grove” kreative aktiviteter finder sted, fx skovhugst, årstidsrelaterede aktiviteter, træværksted, skovarbejde, udeliv, ridning og hestevognskørsel.

Aktivitetshuset Danalien er stedet, hvor varmtvandsbassinet og vådrumsarealet er i centrum med dertil hørende aktiviteter, fx. sauna, svømning, spabad, sanserum og andre wellnessaktiviteter. Også mange kreative aktiviteter finder sted i aktivitetshusets alrum og køkken, fx syning, keramik og madlavning.
Huset har en central beliggenhed i forhold til botilbuddene og er ramme for aktiviteter i både dag- og aftentimerne.

C-huset ligger på Kollegievej, meget tæt på Aktivitets- og Botilbud - CDH's øvrige afdelinger. Her er fokus på udeliv og fysiske aktiviteter for de unge og de ungdommelige. Centrets mange udendørsfaciliteter ligger lige uden for døren, ligesom den store Sohngårdsholmpark. Både Aktivitetshuset med alle dets ovennævnte muligheder og en gymnastiksal er også inden for umiddelbar rækkevidde.

Praktikstedsbeskrivelser 

1. praktikperiode

2. og 3. praktikperiode

Didde Christoffersen

Afdelingsleder

Telefon

22 64 87 26

Mail

d.christoffersen@rn.dk