Hverdagen i dagtilbuddet

Brugerne kommer som udgangspunkt fire dage om ugen i Aktivitets- og samværstilbuddet i tidsrummet 09:00-15:00 (fredag kl. 14:00).

Mens brugerne er hos os, tager aktiviteter og samvær udgangspunkt i den enkeltes dagsform, ønsker og tanker. Det kan eksempelvis være at sidde tæt på musikbænken og sammen opleve nærværet omkring musikken og vibrationerne. Det kan også være gåture eller arbejdsopgaver med naturen i centrum, fx opbygning og udsmykning af udendørssansesti, eller socialt samvær og samarbejde omkring udekøkken og mad over bål eller måske proprioceptive og vestibulære aktiviteter med eksempelvis en trampolin som fælles tredje.

Derudover er der enkelte fastlagte aktiviteter som eksempelvis ridefysioterapi, hestevogn, musikterapi, fysioterapi, svømning mv.

Den pædagogiske indsats har særligt fokus på at fremme og udvikle den enkeltes kommunikative agens og aktive deltagelse i dagtilbuddets sociale rum.

Hver morgen møder personale fra dagtilbuddet ind på de tre botilbud, Kloden, Ungdomshjemmet og Danalien, og koordinerer og ledsager brugerne til deres respektive aktivitets- og samværshuse.
Om eftermiddagen ledsages brugerne hjem til deres bolig af personalet fra dagtilbuddet.

Vi prioriterer, at overgangene for brugerne tilrettelægges ud fra den enkeltes behov, men også dagsform. Eksempelvis behovet for særlig og individuel transport, forberedelse, stilladsering herunder konkreter eller symboler.