Hvem bruger dagtilbuddet?

Det gør 50 voksne brugere med medfødt døvblindhed- eller høretab i alderen fra start 20’erne til ca. 70 år. Vi modtager også enkelte unge, som er i STU-praktik.

Som følge af den medfødte døvblindhed har alle brugere nedsat syn og hørelse i en sådan grad, at den ene sans ikke kan kompensere for den anden.  
Der kan være store variationer i, hvor meget sanserne er nedsat hos de enkelte. Nogle har varierende grader af syns- og/eller hørerest, mens andre er helt døve og/eller blinde.

Brugerne kan derudover have forskellige psykiske udfordringer, fysiske funktionsnedsættelser som eksempelvis forskellige former for og grader af spastiske lammelser, neurologiske funktionsnedsættelser, udfordringer med balancen mv.

Brugerne har varierende behov for social- og specialpædagogisk bistand i form af kommunikativ støtte, guidning, tolkning og vejledning i forhold til at få struktur på hverdagen, praktisk hjælp med hygiejne, måltider mv., samt pleje af forskellig art.