De fysiske rammer

Dagtilbuddet holder til i tre forskellige huse:

A-huset er placeret tæt på botilbuddet Danalien.

C-huset ligger tæt på botilbuddet Ungdomshjemmet og Aalborgskolen. I C-huset er der bl.a. en hyggelig gårdsplads, hvor sanserne kan komme i spil, og hvor der er udekøkken med mulighed for bål, ligesom der er flere aktivitetsrum.

Skovhuset i Vodskov, som har den unikke placering midt i Hammer Bakker med rig mulighed for udeliv. Derudover har Skovhuset tilbud om skovhold, værksted og kreative sysler.

Alle tre huse er specialindrettede, så de imødekommer brugenes særlige behov. Der er bl.a. taktile ledelinjer, gangbarrer, konkreter, der informerer den enkelte bruger om dennes placering, samt auditive og visuelle forhold, herunder kontrastfarver.

Brugerne har deres daglige gang i et eller flere af de tre huse, men vi benytter gerne de forskellige tilbud i de enkelte huse på tværs af afdelingerne. Det gør vi for at understøtte den enkeltes behov samt sociale agens.