Aktivitets- og samværstilbuddet

Aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud) for voksne med medfødt døvblindhed. 

Aktivitets- og samværstilbuddet er Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed eller Høretabs dagtilbud for voksne med medfødt døvblindhed. Tilbuddet henvender sig til beboerne på Ungdomshjemmet, Kloden og Danalien.

Visitation på grundlag af Serviceloven § 104.

Adresser

A-huset
Danalien 6 
9000 Aalborg 
Tlf.: 97 64 73 71

C-huset
Kollegievej 1
9000 Aalborg
Tlf.: 97 64 73 11

Skovhuset
Bodil Hjorts Vej 4
9310 Vodskov
Tlf.: 97 64 73 10