Aflastningstilbud Bøgehuset

Bo- og aflastningstilbud for døvblindfødte børn.

Læs mere om, hvad døvblindhed er, hvilke konsekvenser den har for den enkelte borger, hvad den kræver af de professionelle omkring borgeren mv.

Bøgehuset

Kollegievej 5 A
9000 Aalborg
Tlf.: 97 64 72 92