Velkommen til Aktivitets- og Botilbud - CDH

Alle vores afdelinger er igen åbne for besøgende. 

Vi henstiller, at besøgende husker de generelle råd for at undgå smitte med COVID-19.

Læs mere om retningslinjer for besøg

17-6-2021

Til pårørende og andre samarbejdspartnere

I Specialsektoren følger vi de til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger fra myndighederne.

Det vil blandt andet sige, at vi har et øget fokus på hygiejne, vi har udarbejdet beredskabsplaner og vi formidler vigtig information til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere.

Kontakt Lægevagten pr. sms

Døve og høre- og eller talehæmmede kan kontakte lægevagten pr sms.

I sms'en skal man skrive, hvad henvendelsen drejer sig om. Man vil herefter modtage svar fra lægevagten på sms.

Send sms til 51 25 73 31

Botilbud CDH

Varige og midlertidige botilbud for børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab

CDH

Aflastningstilbud for børn med døvblindhed og børn med høretab

Aktivitetstilbud CDH

Aktivitets- og samværstilbud for unge og voksne med døvblindhed. Tilbuddet henvender sig til beboerne på Ungdomshjem for Døvblinde, Kloden og Danalien.

Læs mere om Aktivitets- og samværstilbuddet

CDH

Mest for fagprofessionelle. Her finder du ydelsesbeskrivelser, matchningsskema, takster mv. vedrørende undervisningstilbuddene i Aktivitets- og Botilbud – CDH.

Gå til siden for fagprofessionelle

Kurser og efteruddannelse for professionelle og pårørende, både vedrørende døvblinde- og høretabsspecialet.

KATALOG FOR KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere om kurser