Metoder og tilgange

Formålet med arbejdet på Ungdomshjememt er at skabe et trygt og stabilt hjem for beboerne. Et hjem, hvor der lægges vægt på selvbestemmelse, indflydelse og påvirkning af eget liv. På Ungdomshjemmet er miljøet tilrettelagt med fokus på at give døvblindfødte optimale muligheder for kommunikation og samvær samt for at skabe relationer til andre.

Vi lægger vægt på:

  • At etablere en ungdomskultur
  • At deltage i det sociale liv på Aktivitets- og Botilbud - CDH og i andre relevante sammenhænge
  • At støtte og inspirere den enkeltes udvikling og trivsel i ungdomslivet med fokus på individualitet og egen selvstændighed
  • Omsorg og tryghed
  • Vi lægger særlig vægt på samspil og kommunikation, opbygning af relationer og omverdensforståelse
  • At træffe valg og drage konsekvenser af disse