Botilbud Kloden

Botilbud for voksne med medfødt døvblindhed fra 18 år.

Læs mere om, hvad døvblindhed er, hvilke konsekvenser den har for den enkelte borger, hvad den kræver af de professionelle omkring borgeren mv.

Kloden

Borgmester Jørgensens Vej 2
9000 Aalborg

Telefonnumre til levegrupperne på Kloden:

Luften: 97 64 73 18
Ilden: 97 64 73 52
Jorden: 97 64 73 13
Vandet: 97 64 73 19