Botilbud Planethuset

Botilbud for unge med høretab og særlige behov fra 16 år (Servicelovens §107 og §108).

 

Planethuset er for dig, som er fyldt 16 år, er døv, har høretab eller CI og særlige behov og endnu ikke er helt afklaret med, hvad du vil i fremtiden. Her får du den vejleding og støtte, du har brug for, når du skal videre i dit eget liv.

Vi fokuserer på din personlige, sproglige, sociale og faglige udvikling. Hvis du har brug for det, kan du tilvælge Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) eller kompenserende voksenundervisning, mens du bor på Planethuset.

Miljøet her hos os er overskueligt, her er masser af genkendelighed, struktur og stabilitet. Miljøet understøtter tegnsprog, tegnstøttet kommunikation, anden visuel kommunikation eller talt dansk.

Nye boliger med nye muligheder fra efteråret 2022

Planethuset er i efteråret 2022 blevet helt ombygget og moderniseret. Vi tilbyder nu i alt 14 helt nye lyse og rummelige boliger samt indbydende fællesrum. 11 af boligerne kan anvendes fleksibelt til aflastning til børn, samt midlertidige og varige boliger til voksne. Derudover er der tre værelser til § 66 (aflastning for børn) og §107 (midlertidige boliger til voksne).

Det nye Planethus er bæredygtighedscertificeret med DGNB Sølv.
DGNB bygger på FN’s definition af bæredygtighed. I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet (https://dk-gbc.dk/dgnb)

Se mere i infopjecen om ungetilbuddet på Planethuset.