Behandling

Behandlingsafdelingen i Området for Kommunikation og Specialpædagogik er forankret i tilbuddet Aktivitets- og Botilbud – CDH og består af 10 specialuddannede medarbejdere, der alle har indgående kendskab til de målgrupper, området leverer ydelser til.

Behandlingsydelser er fx fysioterapi, ergoterapi, mobility, psykologbistand mm., og indsatsen tager udgangspunkt i og tilrettelægges efter den enkelte borgers individuelle funktionsniveau.

Opgaven med anskaffelse og vedligehold af hjælpemidler ligger også i Behandlingsenheden. 

Ydelser på CDH-tilbuddene

For børn og voksne med tilknytning til de to CDH-tilbud tilbydes fysio- og ergoterapi og/eller psykologiske udredninger, varetagelse af genoptræningsplaner, udarbejdelse af sensoriske profiler, mobilityforløb mm.

For børn, der går i skole i Undervisningsafdelingen, tilbydes undervisningsrelateret fysio- og ergoterapi.

Udover behandlinger tilbyder behandlingsfunktionen sygeplejefaglig bistand. Opgaven varetages af sygeplejersker, der har særlig viden om målgrupperne, og som fungerer som bindeled mellem det pædagogiske og det sundhedsfaglige område. Sygeplejerskerne bistår bl.a. de læger, der er tilknyttet de to CDH-tilbud, ligesom de yder sygeplejefaglig rådgivning og vejledning i forbindelse med afdækning af brugernes helbredstilstand og sundhed.

Ydelser på Specialbørnehjemmene

Børn på Specialbørnehjemmene tilbydes fysioterapi efter faglig vurdering og indstilling ved enhedens fysioterapeuter. Ligeledes varetager fysioterapeuterne genoptræningsplaner, laver fysioterapeutiske udredninger og sensoriske profiler.

Tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum

For alle professionelle i behandlingsafdelingen gælder det, at de arbejder tæt sammen med de øvrige personaler omkring den enkelte borger. Desuden er rådgivning og vejledning af det personale, der er omkring både børn og voksne i dagligdagen, en stor del af behandlingsenhedens opgaver.

For alle borgere, der serviceres af behandlingsfunktionen, tilrettelægges individuelle målrettede forløb, og der udarbejdes planer med klare mål for alle forløb.

I Området for Kommunikation og Specialpædagogik har vi desuden høre- og synsteknikere, øjenlæge mv., som servicerer bl.a. de elever og borgere, som er tilknyttet Undervisning og Behandling – CDH og Aktivitets- og Botilbud - CDH.

 

 

Faglig profil for Behandlingsafdelingen, CDH-tilbuddene

 

Faglig profil for Behandlingsafdelingen, Specialbørnehjemmene