Aflastningstilbud Planethuset

Planethuset er et aflastningstilbud for børn med høretab og andre funktionsnedsættelser. Det er et tilbud under Servicelovens §52,5, målgruppe 1 ICS og målgruppe 2 ICS, samt Servicelovens §84, målgruppe 1 ICS og målgruppe 2 ICS.

Planethuset er i efteråret 2022 blevet helt ombygget og moderniseret. Vi tilbyder nu i alt 14 helt nye lyse og rummelige boliger samt indbydende fællesrum. 11 af boligerne kan anvendes fleksibelt til aflastning til børn, samt midlertidige og varige boliger til voksne. Derudover er der tre værelser til § 66 (aflastning for børn) og §107 (midlertidige boliger til voksne).

Det nye Planethus er bæredygtighedscertificeret med DGNB Sølv.
DGNB bygger på FN’s definition af bæredygtighed. I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Læs mere om DGNB.